Carro

Finalizar paso 1

Xa estou rexistrado/a

Enderezo de envío
Enviar a dirección de facturación
Engadir enderezo
Nome Ref. Unidades Desconto Total
 
Prezo total dos produtos
   

Método de envío seleccionado

Non hai modo de envío seleccionado
Finalizar paso 2

Seleccione o modo de envío:


Non hai envío definido para o teu domicilio de envío. Por favor, contacta con nós.

 
Total:
0,00 €
Notas y solicitudes especiales
Términos de servicio

Condicións do servizo

Prezo total dos nosos produtos. Gastos de envío
O prezo final establecerase unha vez recibamos a solicitude de encarga. O prezo final calcularase dependendo da zona a donde vaia dirixido e a modalidade de pagamento que solicite.

Envío da encarga
Para o envío das encargas en Galicia e Península (incluídas as Illas Baleares) utilizamos o servizo de Correos con entrega a domicilio alí onde Correos ofreza este servizo. Este modo de envío non incrementará o prezo de venda ao público. Para o resto de destinos farase por servizo de maensaxería e suporá un custo a maiores do PVP que se indicará no formulario de encarga (este servizo de entrega está de momento inhábil). Sempre que sexa posible, faremos só un envío.
O prazo de entrega dependerá da dispoñibilidade do produto e da zona de envío. Unha vez tramitada a súa encarga, informarémoslle do tempo aproximado para a recepción deste.

Prezo de venda ao público (PVP)
O prezo de venda ao público dos libros pode ser modificado sen previo aviso. O prezo dos libros inclúe o envío polo servizo de Correos (3-4 días). Para outras modalidades de envío, consulte na nosa tenda.
 
Formas de pago
O pago do pedido realizarase dunha dos seguintes xeitos:
- Tarxeta de crédito Visa ou MasterCard a través da pasarela de pagamento de PayPal
- A través da súa conta de PayPal
- Previa transferencia á conta bancaria que se indica no formulario de encarga.
 
Dereitos e obrigas do comprador

Anulacións e devolucións
Garantimos aos nosos clientes a posibilidade de anular un pedido en calquera momento e sen ningún custo, a condición de que se comunique antes de que o pedido estea xa a disposición do transporte.
O cliente dispoñerá dun prazo máximo de 7 días naturais a partir da recepción do pedido para devolver calquera artigo que merque na nosa tenda en liña, previa comunicación a Punto G Edicións e coas seguintes condicións en función da causa da devolución:
- Se o produto está defectuoso ou, por erro, algún artigo non corresponde coa encarga realizada. Punto G Edicións indicará a forma de facer a devolución e asumirá os gastos da mesma. Procederá á sustitución ou abono do produto en función do que o cliente decida.
- Se o produto non se adapta ás súas expectativas, os gastos de envío e recepción do paquete correrán por conta do cliente.
- Todos os produtos que se devolvan, excepto no caso de estar defectuosos, deben estar en perfecto estado, non poden abrirse nin usarse e deben conservar o seu precinto de embalaxe orixinal se é o caso. No caso dos libros, só se aceptará a súa devolución se o produto entregado é defectuoso.
- Na devolución deberá incluírse unha nota co nome completo do cliente, o motivo da devolución e os seus datos bancarios no caso de que solicite o reintegro do importe.
- No caso de que un produto estivese defectuoso, admitiríase a devolución aínda que pasase o prazo estipulado de 7 días naturais, pero os gastos correrían por conta do cliente.

Obrigas do cliente
O cliente comprométese en todo momento a facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización da encarga, e a mantelos actualizados en todo momento.
Este comprométese a aceptar todas as disposicións e condicións recollidas nas presentes condicións xerais de compra e, así mesmo, comprométese a gardar de forma confidencial e coa máxima dilixencia as súas claves de acceso persoal á nosa web.
Tamén se compromete a posibilitar a entrega da encarga solicitada, facilitando un enderezo na que recepcionala dentro duns horarios habituais de entrega de mercancía (de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:00).
En caso de incumprimento destas obrigas por parte do cliente, Punto G Edicións non terá ningunha responsabilidade sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado.

Resolución de litixios en liña en materia de consumo
conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013. A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña que está dispoñible no seguinte enlace: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr